Rehabilitácia po artroskopickej operácii ramenného kĺbu

Odporúčania na rekonštrukčnú liečbu po artroskopickej operácii ramenného kĺbu.

V prvých dňoch po operácii sa vykonáva symptomatická terapia, lokálne nachladnutie, pozorovanie operovaného lekára, obväzy. Paralelne s tým sa začína rehabilitačná liečba..

Všeobecné odporúčania pre rehabilitačnú liečbu:

1 Fixácia končatiny obväzom ortézy v polohe mierneho únosu končatiny do 3 až 4 týždňov po operácii.

2 Fyzioterapeutické cvičenia podľa období:
- 1-3 týždne (Úlohy: udržanie svalového tonusu, stimulácia krvného obehu v ramennom kĺbe).
- Izotonické napätie svalov ramenného pletenca, bez pohybu ramena, udržanie napätia po dobu niekoľkých sekúnd, po ktorom nasleduje relaxácia.
- Pohyby rúk a pohyby v zápästnom kĺbe.
- Pohyb flexie a extenzora v lakťovom kĺbe nespôsobuje bolesť.
- Dynamické cvičenia, zdvíhanie ramien, rotácia, miešanie lopatiek.
-4. - 6. týždeň (Úlohy: obnova pasívneho a začiatok aktívnych pohybov ramenného kĺbu, obnova svalového tonusu ramenného pletenca).
- Výkyvné pohyby v ramennom kĺbe. Cvičenie sa vykonáva ohýbaním trupu dopredu a kývnutím ramena. Rameno je uvoľnené, kyvné pohyby v rôznych rovinách, v bezbolestnom rozsahu.
- Pohyb ramenného kĺbu so zdravou rukou. Pohyby začínajú bezbolestným objemom a postupne zvyšujú amplitúdu pohybov. Sila zo zdravej ruky na operovaný ramenný kĺb sa prenáša pomocou gymnastickej palice alebo trstiny. Gymnastická palica sa berie dvoma rukami a vďaka úsiliu zdravej ruky sa pohyby vykonávajú v ovládanom ramennom kĺbe..
- Pohybom ovládanej ruky môžete pomôcť lanom vyhodeným cez blok.
- Použitie prilieb a lyžiarskych palíc.
-Zdvíhanie rúk vpredu, „lezenie“ prstami kefy na stenu.
- Ruky sú ohnuté v lakťových kĺboch, ruky sú privádzané k ramenným kĺbom. Kruhové pohyby sa vykonávajú v bezbolestnom rozsahu..
- Postupné zvyšovanie rozsahu pohybu pomocou „posúvania“ končatiny na vodorovnej ploche.
- Cvičenie „pranie“, „česanie“.
- Cvičenia na posilnenie svalov stabilizátorov lopatky

Všetky pohyby sa vykonávajú s obmedzením amplitúdy pohybov a bez prekročenia prahu bolesti. Ostré, kyvné, trhavé pohyby nie sú povolené, vonkajšie otáčanie ramena je obmedzené.

Kurzy sa konajú 2-3 krát denne, cvičenia pre 10-15 opakovaní.

Ak kĺby opuchnú, bolesť kĺbov sa zvýši po cvičení, kĺb sa ráno nevylieči - záťaž by sa mala znížiť a vyhľadať lekára..

Je optimálne vykonávať rehabilitačnú liečbu za účasti fyzioterapeuta.

Užitočné zariadenia na pasívny vývoj pohybov v ramennom kĺbe („Arthromot“)

-8. - 12. týždeň (Úlohy: začiatok silového tréningu, nácvik svalov stabilizátorov ramenného kĺbu, kinezoterapia, obnova rozsahu pohybu kĺbov vo všetkých rovinách. Sú doplnené cvičenia zamerané na koordináciu a obnovu propriorecepcie).

-Cvičenie s použitím blokových simulátorov, závaží a gumových tlmičov. Vykonávajú sa štandardné cvičenia na zaťaženie rôznych svalových skupín ramenného pletenca, s miernym obmedzením amplitúdy pohybov a postupným zvyšovaním hmotnosti na stredné.

- Cvičenie v bazéne pomocou vodotesnosti.

-Koordinačné cvičenia sa vykonávajú pomocou loptičiek alebo platforiem. Môže to byť cvičenie na udržanie lopty pritlačené k stene alebo cvičenie so zameraním na loptu alebo plošinu. Je lepšie začať takéto cvičenia pod dohľadom lekára..

-Simulácia športového zaťaženia (pohyby rakety, hádzanie...) v pomalom režime, prípadne s použitím gumových tlmičov. -Zvýšený rozsah pohybu na plnú hlasitosť.

Športové zaťaženie obmedzte na 4-6 mesiacov.

Táto schéma rehabilitačnej liečby má poradenský charakter a mala by sa objasniť ošetrujúcemu lekárovi v každom prípade, pričom by sa mali zohľadniť charakteristiky poškodenia, typ operácie a povaha očakávaného zaťaženia..

Podmienky hospitalizácie pre artroskopickú liečbu patológie kolenného kĺbu sa môžu líšiť. V súčasnosti existuje tendencia skrátiť dĺžku pobytu v nemocnici. Stacionárne štádium liečby, s väčšinou meniskových chirurgických výkonov, je od niekoľkých hodín do 1 dňa, s artroskopickými plastovými krížovými väzmi od 1 do 3 dní..

OBDOBIE STACIONÁRNEJ ÚPRAVY:

Intraoperačná antibiotická profylaxia - jednorazové intravenózne podanie širokospektrálneho antibiotika, v prípade potreby opakované podanie po 24 hodinách.
Prevencia tromboembolických komplikácií - kompresívne pleteniny alebo elastické obväzy končatín počas chirurgického zákroku a v pooperačnom období (do 3-5 dní), podávanie heparínových prípravkov s nízkou molekulovou hmotnosťou (do 10 dní), antikoagulancia tabliet.
Kryoterapia v pooperačnom období - lokálne chladno, v intervaloch 30 - 40 minút počas 1-3 dní.
Zabezpečenie zvyšku kĺbu v skorom pooperačnom období. Ak je to potrebné, kĺb sa fixuje pomocou bandáže ortézy, zvyčajne je končatina v priamej polohe. Pri plastickej chirurgii krížových väzov je kĺb fixovaný pooperačnou dlahou alebo sklopnou ortézou v uzavretej polohe (je možná fixácia v ortóze s uhlom ohybu 20 stupňov)..
Analgetická terapia, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).
Lymfatická drenáž.
Terapeutické cvičenie pre prvé obdobie
1 deň - izometrické napätie stehenných svalov, pohyby v členkovom kĺbe.
2 dni - odtok je odstránený, sú pridané pasívne pohyby v kolennom kĺbe, v bezbolestnom rozsahu sa aktivuje.
Keď je aktivovaná, používa sa dodatočná podpera / trstina alebo barle, v závislosti od stupňa povoleného zaťaženia nohy
OBDOBIE ÚPRAVY AMBULÁCIÍ, 1-3 TÝŽDŇA:

Obväzy. Vyšetrenie traumatológom a obväzy sa obvykle vykonávajú 1 deň po operácii, 3 až 4 dni a 7 až 12 dní. Aseptické obväzy sa v prípade potreby menia na prepichnutie kĺbu na evakuáciu tekutiny. Odstránenie kĺbov sa uskutoční v dňoch 7-12.
Použitie protizápalových a vaskulárnych liekov.
Elastický obväz končatín do 3 až 7 dní.
Kryoterapia až 3 - 5 dní.
Lymfatická drenáž.
V závislosti od typu vykonávanej operácie je povolený jeden alebo iný stupeň aktivity..
Po meniskektómii je od prvého dňa po operácii povolená chôdza s odmeranou záťažou na nohe. Do 5 až 7 dní po operácii sa odporúča obmedziť zaťaženie pomocou trstiny alebo bariel s podporou pod lakťom. Pri vykonávaní meniskového stehu sa odporúča chôdza s barlami bez opory nôh po dobu až 4 týždňov.

Pri plastickej chirurgii v skorom pooperačnom období sa odporúča aj chôdza s barlami (je možné použiť barle s oporou pod lakťom) po dobu až 3 týždňov. Na začiatku sa chôdza vykonáva bez zaťaženia nohy. Pri chôdzi sa potom chodidlo (nie špička) položí na podlahu, ale bez prenosu gravitácie na ovládanú končatinu. Pri absencii bolesti sa uskutoční postupné zvyšovanie axiálneho zaťaženia rovnej nohy.

Dodatočná fixácia kolena.
Pri operáciách menisku sa používa elastické bandážovanie oblasti kĺbov alebo mäkké (alebo polotuhé) kolenné chrániče. V prípade plastickej chirurgie PKC je kĺb fixovaný pooperačnou kĺbovou ortézou s postupným zvyšovaním povoleného uhla ohybu. Pohyby sa môžu začať do 3 až 5 dní po operácii, uhol povoleného ohybu sa postupne zvyšuje na 90 stupňov v priebehu 2 až 3 týždňov po operácii. V noci môže byť ortéza blokovaná v predĺženej polohe.

Elektrická stimulácia stehenného svalu (voliteľné).
fyzioterapia.
Ľahká masáž, mobilizácia patelly pasívnym pohybom nahor a nadol a do strán.
Úplné natiahnutie kolenného kĺbu v polohe na chrbte (bez predĺženia kĺbu!).
Pasívne pohyby v kolennom kĺbe. Dobrý účinok sa dosiahne použitím prístroja Arthromot na vývoj pasívnych pohybov v kĺbe.
Fyzioterapeutické cvičenia podľa období.
Izometrické napätie svalov ohýbačov a extenzorov stehien, svalov svalu a pohybu chodidla pokračuje. Pridajú sa aktívne pohyby kolenného kĺbu, predĺženie ohybu v bezbolestnom rozsahu. Pohyby sa vykonávajú v „uzavretej slučke“, to znamená, že päta počas pohybov je neustále v kontakte s povrchom. Napríklad pri ležaní na chrbte sa vykonáva kolenný ohyb, takže päta sa posúva po povrchu pohovky, môžete pomôcť ohnúť ruky a zachytiť spodnú tretinu stehna. Cvičenia sa pridávajú k postupnému posilňovaniu svalov končatín, ale bez výrazného zaťaženia a pri zohľadnení syndrómu bolesti: pomalé zdvíhanie rovnej nohy v polohe na chrbte (prst na nohe) a jej udržiavanie na váhe po dobu 5 až 7 sekúnd. Zdvíhanie rovnej nohy pri státí. Cvičenia s turniketom pre lýtkové svaly. Možné cvičenia v bazéne. Kurzy sa konajú 2-3 krát denne, 10-15 opakovaní.

Chôdza je možná s plnou oporou na chodidle (v ortóze), chôdzou s jednou barlou alebo bez dodatočnej opory.
Vývoj rozsahu pohybu v kĺbe. Povolený objem ohybu viac ako 90 stupňov (do celého rozsahu pohybu). Do tejto doby by sa malo dosiahnuť úplné predĺženie a najlepšie ohyb 90 stupňov v bezbolestnom režime.
Vytvorenie správnej chôdze. Musíte kráčať pomaly, nie vo veľkých krokoch, snažiť sa neklapať na operovanej nohe.
Liečebné cvičenie zamerané na posilnenie svalov stehien. Odporúča sa viesť hodiny pod dohľadom lekára fyzioterapeutických cvičení as prihliadnutím na spoločnú reakciu na záťaž..
Kurzy sa konajú 2-3 krát denne, 10-15 opakovaní. Zdvíhanie a držanie rovnej nohy (špičky). Nie hlboké, pomalé jarné drepy (ohýbanie 30 - 40 stupňov), cvičenia s ľahkým odporom (gumička), rotoped s minimálnym zaťažením a malým uhlom ohybu v kĺbe, posilnenie predných a vychyľovacích častí stehennej kosti femoris, povolania v bazéne - kyvné nohy, chôdza vo vode.

Ak kĺby opuchnú, bolesť kĺbov sa po cvičení zvyšuje, kĺb sa ráno nevylieči - záťaž sa musí znížiť a poradiť sa s lekárom.

Chôdza a cvičenia vo funkčnej ortóze sú možné s celou škálou pohybov.
Pokračovanie silového tréningu. Cvičte na bicykli, aktívnym ohýbaním a predlžovaním, duchmi a únosmi s elastickým odporom (gumička), nie hlbokými pomalými drepmi (ohýbanie do 60 stupňov), triedami v bazéne, chôdzou a behom vo vode, plávaním v štýle prsia. Triedy sú možné na blokových simulátoroch bez použitia simulátora, ktorý zaťažuje svaly prednej stehennej skupiny..
Výcvik zameraný na koordináciu pohybov. Húpanie tela po ohýbaných nohách, krok po schodoch, cvičenie na plošine, s poistením, držanie podpory.
Je potrebné vyhnúť sa ostrým predlžovaniam a nadmerným pohybom nôh, kývavým pohybom, skokom, krúteniu záťaže. Napriek zmierneniu bolesti je väz v súčasnosti upravovaný, jeho sila je znížená a kĺb potrebuje ochranu.

Neobmedzená chôdza.
Pokračovanie cvičení zameraných na posilnenie svalov končatín, rotopedu, plávania, blokových simulátorov, cvičení s platformou.
Cvičenia zamerané na koordináciu pohybov - udržiavanie rovnováhy na nestabilnej platforme na rovných a ohnutých nohách, s otvorenými a zatvorenými očami, udržiavanie rovnováhy v airbagu, cvičenia na 1 nohe, presné výpady, bočné schody.
4-6 MESIAC:

Pokračovanie cvičení zameraných na posilnenie svalov a koordináciu pohybov.
Možné behanie na rovnom povrchu.
Použitie kolenného chrániča pri zaťažení, nebezpečenstvo nepríjemných pohybov (preprava, cestovanie) a cvičebná terapia.
Je potrebné vyhnúť sa predčasnému zvýšenému zaťaženiu, skorému návratu k športu, ostrým predlžovaniam končatín, najmä pohybom dolnej končatiny „naprieč“, skokom, behom po tvrdom alebo nerovnom povrchu, torzným zaťaženiam, pádom, nekontrolovaným pohybom počas športových cvičení..

Obmedzenie športového zaťaženia po plastickej chirurgii je potrebné do 4 - 6 mesiacov.
Obmedzenia týkajúce sa kontaktných alebo herných športov na 9 - 12 mesiacov.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že výber rehabilitačného programu by sa mal vykonávať individuálne a mal by zohľadňovať mnoho faktorov. Toto je pomerne dlhá a zodpovedná fáza liečby, bez ktorej je nepravdepodobné, že by sa dosiahli dobré funkčné výsledky liečby.

Artroskopia rehabilitácie ramenného kĺbu

Artroskopia ramenného kĺbu - jeden zo spôsobov, ako diagnostikovať a liečiť problémy spojené s patológiou vnútorných štruktúr kĺbu, je druh minioperácie. Vykonáva sa v lokálnej alebo celkovej anestézii, keď nie je možné pomocou liekov odstrániť bolesť..

Dôsledky artroskopie pre pacienta

Tento postup je celkom neškodný a vo väčšine prípadov sa dôsledky a komplikácie nepozorujú. Každá operácia však predstavuje riziko..

V tejto súvislosti sa po operácii môžu vyskytnúť hematómy, nádory, opuchy - všetky majú dočasný charakter a po určitom čase prechádzajú bez stopy.

V miestach, kde boli urobené rezy a vpichy, ako aj vo vnútri kĺbu, sú po istý čas pozorované bolestivé pocity. Tieto choroby tiež časom vymiznú a nevyžadujú špeciálne lieky..

Vo výnimočných prípadoch sa počas artroskopického postupu môžu vyskytnúť tieto nepríjemné momenty:

poškodenie žíl; poškodenie chrupavky; poškodenie nervov; vývoj zápalových procesov.

Ak sa operácia podobá usmerneniu kvalifikovaného, ​​skúseného chirurga, je toto riziko v tomto prípade minimalizované. Vo všeobecnosti je artroskopický postup jednou z najnebezpečnejších a najúčinnejších výskumných metód. Pri správnom zvládnutí je riziko komplikácií minimálne..

Regenerácia a rehabilitácia

Po operácii lekár aplikuje fixačný obväz, ktorý sa neodporúča vopred odstrániť..

Kĺb by mal zostať sám, je neprijateľné robiť obväzy doma kvôli riziku infekcie.

Tento postup je najlepšie zverený lekárovi. Pohyb v ramene by mal byť obmedzený pred uplynutím jedného týždňa.

Po artroskopii možno lekárovi predpísať preventívne opatrenia:

zavedenie antibiotík na vylúčenie možnosti rozvoja zápalových procesov; ak máte obavy z liekov proti bolesti.

Po nejakom čase Vám lekár predpíše:

masážny kurz; kurz fyzioterapie; rehabilitácia; studené balenia.

Fyzioterapeutické procedúry počas rehabilitačného obdobia sú užitočné v tom, že zlepšujú krvný obeh, v dôsledku čoho sa proces hojenia uskutočňuje rýchlejšie. Týždeň po operácii lekár predpíše fyzioterapeutické cvičenia na zlepšenie krvného obehu a zvýšenie svalového tonusu.

Ťažké bremená na ramene a ramene budú možné až po 4-6 mesiacoch.

Pri vykonávaní terapeutických cvičení je potrebné dodržiavať celý rad pravidiel. Hlavným pravidlom je zákaz ostrého pohybu ruky. Triedy by sa mali organizovať pravidelne a lepšie pod vedením lekára fyzioterapie. Telo sa úplne uzdraví po operácii šesť mesiacov po operácii.

Indikácie a kontraindikácie pre artroskopiu ramenného kĺbu

Artroskopia zahŕňa chirurgický zákrok, ktorý vám umožňuje preniknúť do ramenného kĺbu a študovať vnútorné procesy a určovať rôzne patológie.

Procedúra umožňuje lekárovi získať tieto informácie:

objasniť alebo vyvrátiť diagnózu; rozhodnúť o potrebe chirurgickej liečby; určiť presné miesto výskytu patologických procesov.

Indikáciou tohto postupu je prítomnosť nasledujúcich chorôb a patológií:

deformácia šľachy; anatomické vlastnosti ramenného kĺbu; dislokácia ramena; subluxácia ramena; porušenie povrchového povlaku škáry; ochorenie synoviálnej membrány; burzitída; artróza; artritída; poškodenie väzov, kĺbovej chrupavky.

Artioskopia ramenného kĺbu sa nemôže vykonať, ak má pacient chronické infekcie infekčnej povahy, ako aj akútny priebeh. Ak sú na koži pustulárne lézie, tento typ štúdie je prísne kontraindikovaný.

Tento postup nevykonávajte, ak pacient netoleruje anestéziu.

V takom prípade je vhodné zvoliť inú diagnostickú metódu. Po artroskopii sa znižuje bolesť kĺbov, nádory padajú, obnovuje sa svalová aktivita.

Pozrite si videá na túto tému

pokrok

Na operačnej sále je pacient umiestnený v polosedacej polohe alebo ležiaci na boku, záleží to od charakteru štúdie.

Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii, pričom sa používa maska ​​alebo endotracheálna anestézia..

Hlavným nástrojom operácie je artroskop, zariadenie vo forme kovovej trubice vybavené miniatúrnou kamerou. S pomocou sa sníma vo vnútri ramena. Na chirurgický zákrok sa tiež používajú nástroje na prepichnutie tkaniva, pumpovanie a dodávanie tekutiny do kĺbu.

Trvanie procedúry je v priemere asi dve hodiny, po nej sú malé jazvy.

Počas operácie sa do kĺbovej dutiny vkladá ihla, cez ktorú sa vytvára odtok vnútornej tekutiny, po ktorej sa vstrekuje soľný roztok. Ďalším krokom chirurga je zavedenie artroskopu do kĺbu cez malú dierku, ktorej veľkosť zvyčajne nie je väčšia ako 5 mm..

Ďalej musí chirurg vykonať kontrolu vnútorného stavu kĺbu, všetky manipulácie sú zobrazené na obrazovke počítača. V jednom chirurgickom zákroku je teda možné identifikovať všetky existujúce choroby ramenného kĺbu. Ak lekár v priebehu operácie zistí prítomnosť postihnutých tkanív, urobí jeden alebo viac malých rezov a vykoná odstránenie.

Podobné videá

Koľko je artroskopia

Artroskopia sa vykonáva iba v stacionárnych podmienkach. Tento postup zahŕňa predbežnú prípravu, ako aj obdobie po operácii zotavenia.

V tomto okamihu by mal byť pacient pod dohľadom skúseného lekára.

Preto, ak bola diagnóza vykonaná v lekárskom stredisku, budete musieť platiť nielen za samotný zákrok, cena bude zahŕňať nasledujúce:

pobyt v lekárskej nemocnici vrátane jedál; anestézia; lieky proti bolesti používané po zákroku; rehabilitácia; jednorazové materiály použité počas postupu; lieky.

Celková suma tak môže začať od 20 000 rubľov a jej horná hranica môže dosiahnuť až 80 000 rubľov. Túto štúdiu je možné vykonať bezplatne v pravidelnej nemocnici, ak existuje dôkaz od ošetrujúceho lekára a ak má nemocnica vhodné vybavenie a špecialistov na tento typ diagnostiky..

V každom veľkom meste existujú súkromné ​​kliniky, v ktorých sa klientom ponúka absolvovanie tohto typu vyšetrenia.

Artroskopia je moderný bezpečný diagnostický postup, ktorý má mnoho výhod a je účinným nástrojom pri diagnostike a liečbe kĺbov.

Väčšina pacientov, ktorí podstúpili toto ochorenie, tvrdí, že artroskopický zákrok sa pre nich stal jediným prostriedkom, ktorý im pomohol pri liečbe choroby viac ako iné metódy liečby a diagnostiky. Taktiež poznamenávajú, že rehabilitácia je veľmi dôležitá..

Artroskopia ramenného kĺbu

Artroskopia ramenného kĺbu je modernou metódou minimálne invazívneho chirurgického zákroku, pri ktorom sa chirurgický zákrok vykonáva pomocou malých rezov. Operácia sa vykonáva pomocou špeciálneho ultra precízneho zariadenia nazývaného artroskop, na konci ktorého je zdroj svetla a malá videokamera prenášajúca zväčšený obrázok na monitor chirurga..

Prevádzková technika

Artroskopia sa vykonáva za úrazy a dislokáciu kĺbov, za úrazy rotátorovej manžety, ako aj v prípade bolesti, ktorá môže obmedzovať pohyblivosť osoby. Táto operácia poskytuje vynikajúci účinok pri liečbe poškodenia Bankart..

Arthoscope umožňuje chirurgovi vyhodnotiť stav voľných telies kĺbovej oblasti, diagnostikovať poškodenie šliach a väzov a tiež identifikovať zápaly a poranenia chrupavky..

Počas operácie je pacient položený tak, aby odborníci mohli mať voľný prístup ku všetkým štruktúram poškodeného kĺbu. Operácia netrvá dlhšie ako dve hodiny a vykonáva sa v lokálnej alebo celkovej anestézii. Umožňuje zachovať integritu kĺbov, takže po jeho dokončení sú len malé jazvy. Po opísaných manipuláciách je pacient ponechaný v nemocnici asi ďalšie tri dni.

Funkcie obdobia obnovy

Úplné zotavenie po artroskopii ramenného kĺbu sa uskutoční do šiestich mesiacov. V počiatočnej fáze sa odporúča použitie fixačného obväzu na poškodený kĺb. Poskytuje sa tiež fyzioterapeutický kurz..

V prvých dňoch po operácii sa na miesto operácie aplikujú studené obklady. Končatina je pripevnená odnímateľným obväzom, ktorý sa mení v priebehu troch až štyroch týždňov..

Pacientom sa tiež odporúča vykonávať jednoduché fyzické cvičenia zamerané na stimuláciu krvného obehu a udržanie svalového tonusu. Cvičenie začnite ľahkou flexiou a predĺžením ruky a lakťového kĺbu. Cvičte, kým nenastane bolesť. Výkyvy a trhavé pohyby, ako aj vonkajšie otáčanie končatín sú zakázané.

Fyzické cvičenie

Počas rehabilitačného obdobia je veľmi dôležité správne a včasne vykonať fyzioterapiu po artroskopii kĺbu, pretože doba zotavenia priamo závisí od tejto

Rehabilitácia po artroskopii ramenného kĺbu zahŕňa denné cvičenia, ktoré sa vykonávajú niekoľkokrát denne počas desiatich až pätnástich opakovaní. V prípade silného zaťaženia kĺbu, jeho opuchu alebo výskytu nepríjemných pocitov by sa malo zaťaženie znížiť a tiež informovať svojho lekára..

Výcvik by mal byť pod dohľadom lekára fyzioterapie a mal by sa brať do úvahy individuálny charakter každého pacienta.

Aktívny silový tréning začína dva až tri mesiace po operácii. V tomto štádiu regenerácie je povolené použitie blokových simulátorov, ako aj použitie gumových tlmičov a závaží. Vynikajúci výsledok sú dané cvičeniami, ktoré sa vykonávajú vo vode. Môžete použiť špeciálne platformy, gumené gule alebo iné zariadenia.

Výhody tohto spôsobu liečby chorôb ramenného kĺbu

Artroskopia ramena umožnila lekárom uviesť liečbu patológií tohto kĺbu na úplne novú a sľubnú úroveň. Jeho hlavnou výhodou je minimálne riziko infekcie počas operácie. Predtým, aby sa dosiahli potrebné výsledky, chirurgovia urobili rez najmenej pätnásť až dvadsať centimetrov. Okrem toho je táto metóda charakterizovaná absolútnou istotou, pretože umožňuje identifikovať všetky existujúce ochorenia kĺbov počas jedného chirurgického zákroku.

Teraz sa pozrime na video z procesu ramennej artroskopie:

Rehabilitácia po artroskopii

Na uskutočnenie štúdie chorého kĺbu sa cez vpichy do jeho dutiny vloží artroskop, a ak je to potrebné, uskutočnia sa chirurgické operácie, urobí sa viac punkcií a použijú sa chirurgické nástroje. Doba rehabilitácie po artroskopii ramenného kĺbu sa oproti chirurgickému zákroku v dutine skráti o polovicu. Riziko infekcie rany a následne komplikácií po operácii je tiež znížené.

Čo zahŕňa rehabilitácia?

Aby sa pacient čo najskôr vrátil do aktívneho života, jeho liečba v pooperačnom období by mala zahŕňať súbor rehabilitačných opatrení. Od prvého dňa po artroskopii sa lieči liek zameraný na anestéziu kíbu a odstránenie zápalového procesu. Na miesto lézie sa aplikujú studené obklady a zakaždým, keď potrebujete zmeniť obväz, ranu vyšetrí ošetrujúci lekár..

Hlavnou rehabilitačnou metódou po artroskopii sú terapeutické cvičenia. Cvičenie od prvých dní pooperačného obdobia pomáha obnoviť pohyblivosť ramena a skrátiť dobu rehabilitácie..

Terapeutické cvičenia počas imobilizácie

Triedy fyzioterapie sa môžu začať, keď je rameno stále v pokoji a fixované obväzom. Po prvé, operácia nie je ovplyvnená zdravým ramenom a kĺbmi operovanej končatiny a 5 až 6 dní po začiatku imobilizácie minimálne napätie na ramennom kĺbe..

Cvičenia počas prvých 3 týždňov po artroskopii kĺbu:

svalová kontrakcia ramena, nesprevádzaná pohybom. Niekoľko sekúnd sa svaly ramenného pletenca udržujú v napnutom stave, potom sa uvoľní kompresia prstov ruky. Môžete použiť gumový expandér pohybu zápästia a ohnutie zápästného kĺbu pohybu v ramennom páse: miešanie a zdvíhanie lopatiek, zdvíhanie a otáčanie ramien

Ramenný kĺb bude v ortopedickom obväze po dobu 3 až 4 týždňov, preto je potrebná gymnastika na odstránenie myogénnej kontraktúry pri zachovaní integrity jazvy zostávajúcej po artroskopii. Okrem toho sú pohyby navrhnuté tak, aby stimulovali krvný obeh v imobilizovanej ruke. Ak však spôsobuje opuch a bolesť, zaťaženie ramenného kĺbu sa na niekoľko dní zníži alebo zastaví.

Terapeutická gymnastika po imobilizácii

Prvýkrát po imobilizácii vo svaloch sa objaví ochranné reflexné napätie a cvičenie sprevádza nepohodlie a bolesť. Gymnastika sa však nezastaví a mala by byť zameraná na prekonanie reflexného napätia.

Cvičenie od 4 do 6 týždňov po artroskopii kĺbu:

trup dopredu a náklonu je ruka uvoľnená a visí voľne nadol, aby vyvolala oscilačné pohyby v rôznych rovinách. Rozsah pohybu by nemal byť bolestivý; oboma rukami brať gymnastickú tyčinku a pomocou zdravej končatiny prenášať dynamiku pohybu na bolesť kĺbov; zdvihnutie dvoch koncov jedného lana hodeného nad blok, vytiahnutie zdravou končatinou, a to pomocou ovládanej ruky; polož svoju ruku na stenu pred vami a posuvným pohybom ju zdvihni; Dajte ruky na ramenné kĺby, otáčajte sa; posúvanie prstami po vodorovnej ploche pred vami, napríklad na stole.

Okrem týchto cvičení môžu rehabilitačná gymnastika zahŕňať aj iné osoby, ktoré sa zaoberajú ramenným kĺbom, napríklad napodobňovať umývanie, česanie, ťahanie na lane alebo rovnobežné tyče. Keď sa svalový tonus začína zotavovať, rozsah pohybu ovládanej končatiny sa postupne zvyšuje. Pri vykonávaní gymnastiky je potrebné brať do úvahy stupeň bolesti a postupne zvyšovať objem záťaže. Komplexné cvičenia by nemali obsahovať ostré výkyvy alebo trhavé pohyby, ktoré môžu spôsobiť bolesť. Triedy sa konajú najmenej 2-krát denne, optimálne - 3-krát s opakovaním každého príjmu 10 až 15-krát.

Masáž a fyzioterapia poskytujú dobrú pomoc pri odstraňovaní reflexného napätia..

V každom špecifickom prípade artroskopie ramenného kĺbu sa berie do úvahy stupeň chirurgického zákroku: operácia sa uskutočnila na účely vyšetrenia alebo sa vykonali iné chirurgické operácie súčasne. O tom, ako aktívne je možné viesť rehabilitačné hodiny, rozhoduje ošetrujúci lekár podľa veku pacienta a závažnosti jeho zdravia..

Artroskopia ramenného kĺbu a zotavenie po operácii

Rehabilitácia po artroskopii ramena

Artroskopia ramenného kĺbu je modernou metódou minimálne invazívneho chirurgického zákroku, pri ktorom sa chirurgický zákrok vykonáva pomocou malých rezov. Operácia sa vykonáva pomocou špeciálneho ultra precízneho zariadenia nazývaného artroskop, na konci ktorého je zdroj svetla a malá videokamera prenášajúca zväčšený obrázok na monitor chirurga..

Prevádzková technika

Artroskopia sa vykonáva za úrazy a dislokáciu kĺbov, za úrazy rotátorovej manžety, ako aj v prípade bolesti, ktorá môže obmedzovať pohyblivosť osoby. Táto operácia poskytuje vynikajúci účinok pri liečbe poškodenia Bankart..

Arthoscope umožňuje chirurgovi vyhodnotiť stav voľných telies kĺbovej oblasti, diagnostikovať poškodenie šliach a väzov a tiež identifikovať zápaly a poranenia chrupavky..

Počas operácie je pacient položený tak, aby odborníci mohli mať voľný prístup ku všetkým štruktúram poškodeného kĺbu. Operácia netrvá dlhšie ako dve hodiny a vykonáva sa v lokálnej alebo celkovej anestézii. Umožňuje zachovať integritu kĺbov, takže po jeho dokončení sú len malé jazvy. Po opísaných manipuláciách je pacient ponechaný v nemocnici asi ďalšie tri dni.

Funkcie obdobia obnovy

Úplné zotavenie po artroskopii ramenného kĺbu sa uskutoční do šiestich mesiacov. V počiatočnej fáze sa odporúča použitie fixačného obväzu na poškodený kĺb. Poskytuje sa tiež fyzioterapeutický kurz..

V prvých dňoch po operácii sa na miesto operácie aplikujú studené obklady. Končatina je pripevnená odnímateľným obväzom, ktorý sa mení v priebehu troch až štyroch týždňov..

Pacientom sa tiež odporúča vykonávať jednoduché fyzické cvičenia zamerané na stimuláciu krvného obehu a udržanie svalového tonusu. Cvičenie začnite ľahkou flexiou a predĺžením ruky a lakťového kĺbu. Cvičte, kým nenastane bolesť. Výkyvy a trhavé pohyby, ako aj vonkajšie otáčanie končatín sú zakázané.

Fyzické cvičenie

Počas rehabilitačného obdobia je veľmi dôležité správne a včasne vykonať fyzioterapiu po artroskopii kĺbu, pretože doba zotavenia priamo závisí od tejto

Rehabilitácia po artroskopii ramenného kĺbu zahŕňa denné cvičenia, ktoré sa vykonávajú niekoľkokrát denne počas desiatich až pätnástich opakovaní. V prípade silného zaťaženia kĺbu, jeho opuchu alebo výskytu nepríjemných pocitov by sa malo zaťaženie znížiť a tiež informovať svojho lekára..

Výcvik by mal byť pod dohľadom lekára fyzioterapie a mal by sa brať do úvahy individuálny charakter každého pacienta.

Aktívny silový tréning začína dva až tri mesiace po operácii. V tomto štádiu regenerácie je povolené použitie blokových simulátorov, ako aj použitie gumových tlmičov a závaží. Vynikajúci výsledok sú dané cvičeniami, ktoré sa vykonávajú vo vode. Môžete použiť špeciálne platformy, gumené gule alebo iné zariadenia.

Výhody tohto spôsobu liečby chorôb ramenného kĺbu

Artroskopia ramena umožnila lekárom uviesť liečbu patológií tohto kĺbu na úplne novú a sľubnú úroveň. Jeho hlavnou výhodou je minimálne riziko infekcie počas operácie. Predtým, aby sa dosiahli potrebné výsledky, chirurgovia urobili rez najmenej pätnásť až dvadsať centimetrov. Okrem toho je táto metóda charakterizovaná absolútnou istotou, pretože umožňuje identifikovať všetky existujúce ochorenia kĺbov počas jedného chirurgického zákroku.

Teraz sa pozrime na video z procesu ramennej artroskopie:

Artroskopia ramenného kĺbu

Artroskopia ramenného kĺbu je postup, ktorý ortopedi používajú na vyšetrenie, diagnostikovanie a liečenie chorôb kĺbov. Prostredníctvom malej punkcie lekár v nemocnici Yusupov vloží endoskopické zariadenie do kĺbu malou kamerou, ktorá prenáša obraz na monitor. Pod kontrolou zraku chirurg skúma obraz chirurgického poľa na obrazovke a vykonáva potrebné manipulácie..

Najskôr bola artroskopia vykonaná výlučne na diagnostické účely, čo vám umožnilo určiť príčiny problémov s kĺbmi. Artroskopia ramenného kĺbu je dnes špičkovou metódou. Vykonáva sa pri rôznych ochoreniach kĺbu. Po operácii musia pacienti obnoviť narušenú motorickú funkciu. Rehabilitológovia v Yusupovskej nemocnici používajú najnovšie fyzioterapeutické postupy, metódy kinezoterapie, ktoré rýchlo zlepšujú pohyby kĺbov, aby sa zotavili z artroskopie ramenného kĺbu.

Ak sa vyskytnú problémy po artroskopii ramenného kĺbu, každý môže kontaktovať kliniku telefonicky v nemocnici Yusupov. Rehabilitačná klinika je vybavená najmodernejším vybavením popredných spoločností v Európe a USA. Špecialisti rôznych odborov (kinezoterapeuti, reflexológovia, fyzioterapeuti, maséri) používajú inovatívne techniky na vykonanie rehabilitácie po artroskopii ramenného kĺbu. Nižšia ako miera oživenia trhu.

Postup pri artroskopii ramenného kĺbu

Pred začiatkom artroskopie ramenného kĺbu pacienta sa poradí s ortopédom a anestéziológom. Procedúra sa často vykonáva v celkovej anestézii. Typ anestézie sa vyberá individuálne v závislosti od výsledkov analýzy a fyzickej formy pacienta. Anestézia môže byť lokálna. Vykonávanie je jednoduché a vykonáva sa bez účasti anestéziológa.

Ortopéd zavádza artroskop s videokamerou cez malý rez do dutiny ramenného kĺbu. Obraz z kamery vstupuje do monitora. Obrázok je vysoko kvalitný, čo vám umožní vidieť akékoľvek poškodenie a presne vykonať operáciu.

Prostredníctvom iného rezu lekár predstaví nástroje, pomocou ktorých vykonáva požadované manipulácie. Po zákroku zostáva pacient v nemocnici 1 - 2 dni. Čas hospitalizácie závisí od typu a zložitosti chirurgického zákroku. Obdobie rehabilitácie pri artroskopii ramenného kĺbu je dvakrát kratšie ako pri chirurgickom zákroku s otvorením kĺbovej dutiny. Výrazne znižuje riziko infekcie chirurgickej rany po artroskopii ramenného kĺbu. Recenzie o operácii sú pozitívne. Iné pooperačné komplikácie sú zriedkavé..

Funkcie rehabilitácie po artroskopii ramenného kĺbu

V každom prípade ochorenia je stupeň chirurgického zákroku iný. Pri príprave rehabilitačného plánu zohľadňuje lekár nemocnice Jusupov, či sa operácia vykonala na účely vyšetrenia alebo či sa vykonali lekárske manipulácie. Intenzitu rehabilitačných opatrení určuje aj rehabilitológ. Zohľadňuje vek pacienta a jeho celkový zdravotný stav, prítomnosť sprievodných chorôb.

Komplexná rehabilitácia po artroskopii ramenného kĺbu zahŕňa:

 • lieková terapia (prevencia infekcie, zmiernenie bolesti a zápalu);
 • fyzioterapeutické procedúry;
 • fyzioterapeutické cvičenia.

Ihneď po operácii dostávajú pacienti profylaktické moderné antibiotiká s minimálnym spektrom vedľajších účinkov. Lekári predpisujú lieky, ktoré zmierňujú bolesť a potláčajú zápalové procesy. Chlad sa aplikuje na operovaný ramenný kĺb. Chirurg vyšetruje chirurgické rany pri každom obväze..

Po zákroku sa končatina fixuje špeciálnym obväzom ortézy. V prípade prísneho vykonávania všetkých odporúčaní ošetrujúceho lekára dôjde k úplnému obnoveniu funkcií ramenného kĺbu do šiestich mesiacov..

Terapeutické cvičenia po artroskopii ramenného kĺbu

Hlavnou metódou rehabilitačnej liečby po artroskopii ramenného kĺbu je špeciálna gymnastika. Je predpísaná od druhého dňa po artroskopickej operácii. Zatiaľ čo horná končatina na strane ovládaného ramenného kĺbu je v ortóze, na vykonávanie cvikov sa používa zdravé rameno a kĺby ovládanej ruky, ktoré neboli touto operáciou ovplyvnené. Približne 5 až 6 dní po artroskopii ramenného kĺbu rehabilitológovia zaťažujú operovaný kĺb minimálnym zaťažením.

Pretože rameno a rameno sú v bandáži ortézy 3 až 4 týždne, počas tejto doby je narušená pohyblivosť ramenného kĺbu. Terapeutická gymnastika umožňuje zabrániť tvorbe kontraktúr, zaistiť integritu chirurgickej jazvy. Cvičenie stimuluje krvný obeh v oblasti operácie a v imobilizovanej končatine ako celku. Počas rehabilitačnej terapie záťaž kontrolujú inštruktori-inštruktori oddelenia fyzickej terapie nemocnice Jusupov. Ak má pacient bolesti v ramene a objaví sa opuch, zaťaženie kĺbu sa zníži. V niektorých prípadoch sú terapeutické cvičenia na niekoľko dní zastavené..

Najskôr po imobilizácii hornej končatiny vo svaloch vzniká reflexné napätie, ktoré je v prírode ochranné, takže cvičenie fyzioterapie môže byť sprevádzané bolesťou a nepohodlím a bolesťou. Toto nie je dôvod na zastavenie cvičenia, pretože reflexné napätie musí byť prekonané.

Po odstránení ortézy pacienti pokračujú v samostatnom výkone súboru cvičení predpísaných lekárom. Dostatočne intenzívny silový tréning môže začať najskôr 2 mesiace po operácii a len po dohode s rehabilitológom v nemocnici Yusupov. Vo fáze aktívneho silového tréningu sa používajú blokové simulátory, závažia, gumové tlmiče. Vynikajúce výsledky pri regenerácii vám umožňujú dosiahnuť cvičenia vo vode, vrátane plávania.

Pacient sa podrobuje rehabilitačnej liečbe po artroskopii ramenného kĺbu na rehabilitačnej klinike nemocnice Yusupov. Liečba a starostlivosť sa poskytuje podľa európskych štandardov a za prijateľnú cenu. Viac informácií o rehabilitácii po artroskopii ramien získate na nemocnici Yusupov. Na všetky vaše otázky odpovedia odborníci kontaktného centra.

Artroskopia ramena

Ak je potrebné diagnostikovať alebo liečiť poškodenie a zranenia horných končatín, použije sa artroskopia ramena. Procedúra sa týka minimálne invazívnych zásahov, vykonáva sa rýchlo a má krátku rehabilitačnú dobu. Lekári sa dnes stále viac uchýlili k artroskopii, pretože pri operácii sa získali pozitívne skúsenosti a dlhodobé výsledky preukázali jej pozitívne vlastnosti..

Indikácie a kontraindikácie

Artroskopia ramenného kĺbu má jasné indikácie a kontraindikácie. Ramenný kĺb je kvôli svojim anatomickým vlastnostiam často poškodený. Rameno má jeden z maximálnych rozsahov pohybu, avšak oblasť kontaktu hlavy a kĺbového povrchu je malá - to všetko spôsobuje rôzne druhy poškodenia, ktoré si budú vyžadovať artroskopiu.

Procedúra sa vykonáva s nasledujúcimi patológiami:

 • subluxácia alebo obvyklá dislokácia ramena;
 • poškodenie synoviálnej membrány;
 • poranenia šliach;
 • pretrhnutie manžety z pleca;
 • poškodenie kĺbového povrchu;
 • burzitída;
 • obmedzenie mobility;
 • posttraumatická artróza;
 • chondromatóza (prítomnosť intraartikulárnych telies).

Artroskopia sa môže podať, keď sa objavia nové príznaky existujúcich chorôb alebo ak dôjde k relapsom.

Podobne ako akýkoľvek postup, aj artroskopia ramena má kontraindikácie. Nevykonávajte postup:

 • pri chronických a akútnych infekčných procesoch v ramennom kĺbe;
 • ak má pacient kontraindikácie na používanie anestézie;
 • s hnisavým poškodením kože v ramennom kĺbe, ktoré môže spôsobiť infekciu;
 • v prípade cystickej vláknitej ankylózy, t.j. kostná fúzia;
 • so znížením kĺbovej dutiny.

To neznamená, že s takýmito obmedzeniami sa pacientom nemôže pomôcť - lekár ponúkne operáciu dutiny. Bude to samozrejme traumatickejšie a doba rehabilitácie je dlhšia, ale artroskopia s takýmito obmedzeniami sa rozhodne nepoužíva..

Funkcie postupu

Artroskopia ramenného kĺbu sa môže vyrovnať s nasledujúcimi patológiami:

 • stabilizácia rotačnej manžety ramenného kĺbu - skrátenie a ďalšie spojenie kĺbov s tkanivami;
 • obnova roztrhaných väzov - opakovaná fixácia väzivového aparátu, návrat do anatomickej polohy, ak je to potrebné, posunutie väzov s ďalším upevnením;
 • extrakcia osteofytov - excízia osteofytov a chondromatóznych telies s ich následným odstránením;
 • posttraumatická artróza - odstránenie nefunkčného tkaniva chrupavky, ktoré spôsobuje zápal;
 • subakromiálna dekompresia - uvoľnenie štípaného nervu;
 • Poškodenie SLAP - vykonávanie postupu debridementu;
 • Patológia bursy - otvorenie kĺbového vaku, odstránenie zahusťovaní a umytie dutiny antiseptickými činidlami;
 • zvyčajná dislokácia ramien - obnova anatomického postavenia kĺbových prvkov, odstránenie nefunkčných častí, zmena kompresie.

Artroskopia sa úspešne používa na odstránenie cystických formácií a na opravu trhlín, ako aj s obmedzenou pohyblivosťou, prekážkovým syndrómom. Výmena ramenného kĺbu, t.j. implantácia je stále uskutočňovaná prostredníctvom širokého prístupu a brušnej chirurgie.

Výhody a nevýhody artroskopie

Artroskopia pre patológie ramenného kĺbu má obrovské výhody. Lekári tvrdia, že tento zásah je považovaný za jeden z najlepších, pokiaľ ide o simultánnu diagnostiku a liečbu.

Počas zásahu má lekár schopnosť kontrolovať proces na monitore

Pozitívne aspekty artroskopie sú nasledujúce:

 • pacient je v nemocnici na krátky čas - najčastejšie je to jeden deň, maximálna lehota na sledovanie pacienta je v prípade potreby 4 dni;
 • artroskopia sa vykonáva pomerne rýchlo - od pol hodiny do hodiny;
 • schopnosť zachovať integritu kĺbu;
 • pomocou artroskopie je možné stanoviť najpresnejšiu diagnózu, pretože lekár vidí patológiu na monitore;
 • minimálne invazívny postup, pretože dve vpichy ramenného kĺbu nie sú v žiadnom prípade rozsiahlou operáciou brucha, po ktorej zostávajú veľké jazvy;
 • nízka pravdepodobnosť komplikácií;
 • významným prínosom je rýchla rehabilitácia a obnova kĺbovej mobility.

Medzi nevýhody operácie patria možné komplikácie, ktoré sa objavia po zákroku. Spravidla ich je len málo a tvoria 0,5 percenta všetkých prípadov, keď bol tento postup vykonaný. Niekedy vznikajú komplikácie počas operácie a sú okamžite eliminované v procese jej implementácie. Medzi mínusy patria:

Tieto účinky sú časté a vyskytujú sa takmer po každom zákroku. Prechádzajú rýchlo a nevyžadujú špeciálne ošetrenie a lekár odporučí lieky proti bolesti, aby zmiernili bolesť..

Poradie správania

Artroskopia začína prípravnou fázou. Spravidla sa nevyžaduje dlhá príprava a ďalšia diagnostika. Na klinike pacient vopred navštívi anestéziológa alebo ortopéda. Anesteziológ požiada pacienta, aby hovoril o alergiách na rôzne anestetiká, ak nejaké existujú. Na základe výsledkov prieskumu a štúdie lekárskej dokumentácie anestetik rozhodne, aký druh anestézie je potrebný, stanoví sa omamná látka a dávkovanie.

Ortopedický chirurg bude vyžadovať výsledky ďalších výskumných metód, ktoré musíte mať pred operáciou:

 • krvný test na vírus ľudskej imunodeficiencie;
 • krvný test na hepatitídu;
 • krv pre syfilis;
 • koagulogram, t.j. dekódovanie ukazovateľov zrážateľnosti krvi;
 • čerstvý elektrokardiogram, ktorý bude obsahovať názor lekára so súhlasom na vykonanie operácie;
 • MRI ramena.

Samotná operácia sa vykonáva v celkovej anestézii. Podáva sa prostredníctvom masky alebo endotracheálne. Pred operáciou si lekár zvolí techniku ​​prístupu do kĺbu.

Klasická póza, v ktorej sa operácia najčastejšie vykonáva, je, keď je pacient umiestnený na zdravej strane a pacientova ruka je vytiahnutá nahor a mierne na stranu, fixovaná systémom blokov. Ďalšou polohou je axiálna trakcia pozdĺž dvoch osí. Choré rameno bude pripevnené v pravom uhle k osi ramena blokmi s hmotnosťou 2 až 3 kg. Ďalšou možnosťou je poloha plážového kresla. Pacient sedí na polceste, akoby sedel na lehátku. Kĺb bude visieť na voľnom okraji stola, kde lekár vykonáva operáciu.

Pri zákroku sa chirurgické pole dezinfikuje, urobia sa potrebné značky, kde sa urobia vpichy, zaznamená sa dispozícia jednotlivých častí kĺbu. Do kĺbu sa vpichne punkcia vpichu a asi 50 ml fyziologického roztoku. Na hlavnom prístupovom mieste sa urobí malý rez. Zvyčajne nepresahuje 5 mm a artroskop sa tam zavádza pomocou trokaru - jedná sa o špeciálne zariadenie obsahujúce videokameru.

Druhou incíziou sa zavedie plastová kanyla. Slúži na nasávanie vznikajúcich tekutín. Ďalšie taktiky liečby určuje lekár v závislosti od toho, čo je potrebné urobiť v kĺbe. Celá operácia sa vykonáva pod úplnou kontrolou videa. Lekár vidí úplne všetko, čo sa deje v kĺbe. Artroskopická operácia je menej traumatická a pomáha dosahovať vysoké výsledky pri liečbe patológií ramenného kĺbu.

zotavenie

Po artroskopii sa pacienti podrobujú rehabilitácii. Toto je jednoduché obdobie, spravidla nie je spojené so žiadnymi komplikáciami. V prvom týždni po chirurgickom zákroku sa neodstraňuje obväz, ktorý sa stále používa v lekárskom zariadení na chorý ramenný kĺb. V tomto okamihu je potrebný maximálny odpočinok kĺbov. Ak je nevyhnutný obväz, mal by ho vykonať výlučne lekár.

Cvičenie je vykonávané pod dohľadom lekára

V procese rehabilitácie lekár predpíše antibakteriálne látky, informuje o liekoch proti bolesti, ktoré možno užívať pri silnej bolesti. Na zmiernenie zápalu ramenného kĺbu je potrebné pravidelne aplikovať chlad. Obnova je teda omnoho jednoduchšia.

Po chirurgickom zákroku je plece fixované obväzom a neskôr je možné zakúpiť špeciálny dizajn na znehybnenie kĺbu. Od prvého dňa do konečného zotavenia je indikovaná záťažová terapia. Ťažká fyzická námaha na ruku musí byť obmedzená na šesť mesiacov. Ak sú dodržané všetky odporúčania lekára, potom nebudú žiadne problémy s rehabilitáciou a pacient sa po artroskopii ramenného kĺbu zotaví veľmi rýchlo..

recenzia

Ak chcete získať predstavu o postupe, môžete si prečítať recenzie pacientov, ktorí podstúpili tento postup:

Artroskopia ramenného kĺbu je vynikajúcim spôsobom minimálneho invazívneho zásahu do pomerne veľkého kĺbu. Po zákroku nezostali žiadne jazvy a rehabilitácia je čo najrýchlejšia..

Ramenná artroskopia: rehabilitácia po operácii, zhodnotenie stavu

Dnešná moderná medicína ponúka niekoľko spôsobov riešenia problémov s kĺbmi a jednou z týchto metód je artroskopia ramenného kĺbu.

Okamžite sme si všimli, že tento typ liečby sa používa na odstránenie problémov v kĺbe, ako aj na diagnostiku.

Metóda je operácia, pri ktorej dochádza k porušeniu integrity pokožky. Táto metóda sa však vyznačuje neuveriteľne malou traumou, ale zároveň vám umožňuje nahliadnuť do ramena a akýchkoľvek ďalších kĺbov a študovať jeho stav..

Možno teda poznamenať, že artroskopia pomáha:

 • Objasnite a stanovte správnu diagnózu.,
 • Zobrať biologický materiál na výskum.
 • Urobte konečné rozhodnutie o liečbe, konzervatívnom alebo chirurgickom zákroku.
 • Určite presnú polohu spoločného problému.

Indikácie kontraindikácie pre chirurgický zákrok

Pretože ramenný kĺb robí veľa pohybov, ale jeho plocha je pomerne malá, rýchlo sa opotrebuje, čo vedie k mnohým zraneniam..

Indikácie pre artroskopiu sú:

 1. Zvyčajná dislokácia alebo subluxácia ramenného kĺbu.
 2. Synoviálne ochorenie kĺbov a zápal.
 3. Poškodenie šliach, kĺbových plôch, rukávov ramien.
 4. Obmedzenie mobility a rozvoj burzitídy.
 5. Posttraumatická artróza.
 6. Prítomnosť cudzích predmetov v kĺbe.

Okrem toho môže byť indikovaná opakovaná operácia, ak dôjde k recidíve po prvej.

Pokiaľ ide o kontraindikácie, treba spomenúť predovšetkým infekčné choroby ramenného kĺbu.

Neznášanlivosť pacientov k anestézii je rovnako dôležitá. Operácia bude kontraindikovaná pre kožné prejavy, hnisavé vyrážky v oblasti údajného rezu.

Príprava a prevádzka

Ako príprava na chirurgický zákrok, tak príprava na diagnostické vyšetrenie ramenného kĺbu nevyžaduje zložitý prípravný proces.

Najprv budete musieť konzultovať s anestéziológom alebo ortopédom. Musíte mať s vami ďalšie výsledky výskumu, MRI, X-ray.

Povinná bude dodávka skúšok na:

 • HIV infekcia,
 • prítomnosť hepatitídy B a C,
 • syfilis.

Určite budete potrebovať pravidelný biochemický krvný test a čerstvé EKG.

Ak neexistujú kontraindikácie, potom sa operácia vykonáva v celkovej anestézii. Počas operácie bude lekár používať nasledujúce lekárske nástroje:

 1. Artroskop - tuhá kovová trubica, ktorá je vybavená systémom šošoviek a umožňuje vám prezerať oblasť kĺbov.
 2. Troakar - špeciálny nástroj, ktorým sa prepichne koža a tkanivá.
 3. Kanyla na prívod a vyprázdňovanie tekutiny do a zo škáry
 4. Artroskopická sonda, ktorá sa používa na rozšírenie kĺbového tkaniva, čo pomáha dostať sa priamo na problémové miesto.

Pri chirurgickom zákroku na ramennom kĺbe by lekár mal mať čo najširší a najširší prístup k kĺbu. Za týmto účelom existuje niekoľko opatrení na položenie pacienta na operačný stôl.

V klasickej póze je pacient položený na bok, bolesť ramena je vytiahnutá nahor a mierne do strany, čo umožňuje prístup k ramenu.

Axiálna trakcia pozdĺž dvoch osí naznačuje, že rameno bude pripevnené na dvoch miestach, táto fixácia sa vykoná v uhle 90 stupňov a zavesí sa špeciálny záťažový blok s hmotnosťou 2 až 3 kilogramy..

V pozícii plážového ležadla. V tomto prípade je pacient v polosedacej polohe a mierne sa ohýba dopredu, takže ramenný kĺb visí nad hranou operačného stola..

Ďalej je miesto operácie dezinfikované a označené. Na koži sú vyznačené miesta jednotlivých kĺbov a vstupné miesta pre chirurgické nástroje.

Na prepichnutie dutiny ramenného kĺbu sa používa špeciálna ihla na vpich. Po vypustení synoviálnej tekutiny sa do ramenného kĺbu vstrekne soľný roztok, zvyčajne roztok chloridu sodného.

V mieste prístupu k artroskopu sa urobí rez. Operácia je minimálne invazívna a incízia nepresahuje 5 mm. Potom sa cez ňu zavedie trokar a puzdro s artroskopom, potom sa trokar vyberie a nahradí artroskopom s optikou.

Súčasne sa pomocou iného rezu zavedie plastová kanyla na vypustenie tekutiny. Priebeh vyšetrenia ramenného kĺbu a taktika liečby určuje chirurg.

Výhody prevádzky

Artroskopia ramenného kĺbu, ako aj iných kĺbov, bola dlho uznávaná ako najprogresívnejší a najlepší spôsob vykonávania diagnostiky a priameho chirurgického zákroku..

Poznamenávame pozitívne aspekty tejto metódy:

 1. Pacient je v nemocnici na krátku dobu, zvyčajne od 1 do 4 dní, po ktorej môžete byť prepustený.
 2. Vyšetrenie ramenného kĺbu je veľmi rýchle, maximálne - hodinu.
 3. Diagnóza je mimoriadne presná a spoľahlivá..
 4. Operácia je úplne minimálne invazívna, prakticky neexistuje trauma na koži a tkanivách.
 5. Rehabilitácia po artroskopii ramenného kĺbu trvá krátku dobu.

Tiež si uvedomujeme, že artroskopia nie je urgentnou liečbou problémov s ramenným kĺbom a nevykonáva sa podľa vitálnych indikácií, keď problém s ochorením ohrozuje život pacienta.

Takýto zásah do ramenného kĺbu vám však umožňuje rýchlo a významne zmierniť stav pacienta, zmierniť bolesť a v niektorých prípadoch odstrániť príčinu ochorenia..

Pri chronických ochoreniach ramenného kĺbu po operácii sa obdobia remisie zvyšujú.

Špeciálna artroskopická technika umožňuje lekárovi odstrániť príčinu viacnásobných a trvalých dislokácií ramien.

Po liečbe je bolesť úplne odstránená a sú obnovené motorické funkcie ramena.

Komplikácie po operácii

Komplikácie po artroskopii sú mimoriadne zriedkavé a tie, ktoré predstavujú úplne zanedbateľné ukazovatele.

Komplikácie zahŕňajú:

 1. Vzhľad povrchového hematómu v mieste operácie.
 2. Opuch tkanív.
 3. opuch.
 4. Bolesť kĺbov po operácii.

Je pravda, že všetky tieto komplikácie samy rýchlo vymiznú a nevyžadujú ďalšiu liečbu..

Závažné komplikácie, ktoré sú veľmi zriedkavé, zahŕňajú hlboké poškodenie žíl v ramennom kĺbe, lokálny zápal v ramene, poškodenie kĺbovej chrupavky..

Obdobie vymáhania

Obnovenie nezaberie veľa času, ako sme už písali vyššie. Odporúča sa, aby ste do 6 dní po chirurgickom zákroku na ramennom kĺbe neodstránili špeciálny obväz. Je to potrebné, aby sa kĺb dostal do pokoja..

Obväzy počas rehabilitačného obdobia je vhodné, aby to vykonával poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, čím sa zníži riziko infekcie rán.

Vymáhanie sa uskutočňuje podľa týchto zásad:

 • Na profylaxiu sa môžu do kĺbu podať antibiotiká..
 • V niektorých prípadoch sa používajú lieky proti bolesti na bolesti kĺbov..
 • Na rameno možno umiestniť ľadový obal.
 • Počas rehabilitačného obdobia neodstraňujte ochranný kryt..
 • Regenerácia prebieha s prvkami cvičebnej terapie.
 • Akákoľvek fyzická aktivita na ramennom kĺbe musí byť podaná, vyvinutá a schválená lekárom.

Podľa všetkých odporúčaní sa zotavenie po operácii alebo diagnostická štúdia metódou artroskopie na ramennom kĺbe uskutoční bez komplikácií..

Nie je možné určiť presné načasovanie zotavenia, záleží na individuálnych charakteristikách tela a veku pacienta.

Artroskopia ramenného kĺbu: indikácie, priebeh a vlastnosti rehabilitácie

Artroskopia označuje moderné typy chirurgických zákrokov v kĺboch. Podstatou operácie je zavedenie artroskopu do dutiny - nástroj, ktorý vám umožní sledovať všetky manipulácie pomocou obrázka vo videu. Z tohto dôvodu postup poskytuje najúčinnejšie výsledky s minimálnym rizikom komplikácií.

Indikácie pre prevádzku a jej výhody

Humerálny kĺb spája hornú časť paže (humerus) s lopatkou a je ovládaný bicepsom. V prípade zranenia, komplikácií po chirurgickom zákroku alebo užívaní liekov, ako aj na pozadí chronických ochorení (artritída, burzitída a mnoho ďalších) sa začínajú vyvíjať zápalové procesy, ktoré vedú k vzniku bolesti a opuchu..

Liečba takýchto patologických stavov je možná aj pomocou konzervatívnych metód, vrátane obmedzenia mobility pomocou moderných plecových zátvoriek. V niektorých prípadoch je však indikovaný chirurgický zákrok. Medzi moderné metódy liečby je možné rozlíšiť artroskopiu ramenného kĺbu. Podstatou operácie je zavedenie lekárskych nástrojov do ramenného kĺbu pomocou malých rezov (do 5–7 mm). Jedným z nich je artroskop, ktorý je vybavený optickou kamerou..

Počas operácie je chirurgovi zaručené, že identifikuje konkrétne oblasti poškodenia kĺbov, odstráni poškodené časti, tekutinu so zápalovými produktmi a tiež obnoví tkanivo alebo väzivo chrupavky (v závislosti od konkrétneho prípadu)..

Vďaka technologickému zásahu pacient okamžite získa niekoľko výhod z operácie artroskopie ramenného kĺbu:

 1. Odstránenie poškodených častí chrupavky, vytvorených vrstiev (v prípade chronických zranení), ako aj kostných procesov.
 2. Odstránenie zapálenej časti tkaniva, ako aj zápalových produktov.
 3. Kompletné vyčistenie kĺbu, obnova chrupavky.
 4. Opravte poškodené väzivo.

Vďaka tomu je pacient schopný rýchlo sa zotaviť a bolesť takmer okamžite po operácii ustane. Je to kvôli úplnému zastaveniu zápalových procesov a stabilizácii stavu ramenného kĺbu.

Preto sa artroskopia ramenného kĺbu vykonáva na tieto účely:

 • zotavenie po poškodení kĺbového pera;
 • odstránenie kĺbovej nestability po zranení alebo v pozadí chronických chorôb;
 • uvoľnenie lopatkového nervu z komprimovaného stavu (dekompresia);
 • disekciu výsledných adhézií;
 • odstránenie formácií, vrstiev z nerozpustných organických solí vápnika;
 • komplikácie proti burzitíde, artritíde a iným chronickým patológiám;
 • liečba obmedzenia pohybu kĺbov bez zjavného dôvodu (ak diagnóza nemôže poskytnúť jednoznačné výsledky, je možné stanoviť diagnózu pomocou artroskopie).

kontraindikácie

Je tiež dôležité, aby pacienti pochopili, že v niektorých prípadoch chirurg odmietne vykonať operáciu. Negatívne rozhodnutie môže byť spojené so špecifickými kontraindikáciami:

 1. Významné kožné lézie v oblasti ramien.
 2. Vyrážky, pľuzgiere, vary.
 3. Celkový závažný stav, slabosť, komplikácie pri výskyte chronických ochorení vnútorných orgánov.
 4. ankylóza.
 5. Neznášanlivosť anestézie, vekové obmedzenia.

Uvedené kontraindikácie nie sú absolútne - rozhodnutie sa v každom prípade prijíma individuálne.

Príprava na operáciu

Príprava sa začína konzultáciou s terapeutom, ktorý:

 • analyzuje sťažnosti;
 • skúma prítomnosť kontraindikácií pre chirurgický zákrok;
 • štúdium anamnézy pacienta.

Ak existuje neustály príjem liekov, je potrebné informovať lekára o všetkých liekoch. 7-10 dní pred zákrokom je kurz prerušený. V deň operácie je zakázané jesť jedlo, vodu a alkohol (najmenej 12 hodín vopred). Je vhodné vziať so sebou blízkeho, aby zotavenie z anestézie bolo psychologicky pohodlné.

Priebeh zásahu

Dnes sa artroskopia ramien vykonáva podľa rôznych metód v závislosti od diagnózy a charakteristík stavu kĺbov pacienta:

 1. Stabilizácia ramenného kĺbu (povrchy kĺbového pera sú pevné).
 2. Operácia Latarge - v tomto prípade je poškodená časť nahradená transplantáciou
 3. Kombinovaná chirurgia - súčasná stabilizácia kĺbu a obnova jeho tkanív.

Operácia zahŕňa zavedenie anestézie (bezpečná injekcia cez miechu). Po zmrazení nervu chirurg vykoná 2 alebo viac rezov s priemerom do 7 mm. Prostredníctvom týchto rezov sa vkladajú nástroje vrátane artroskopu. Po prvé, chirurg odstráni poškodené časti, vykoná resekčné práce. Potom pokračuje v oprave poškodených častí spoja.

Samotný zásah trvá 1 - 2 hodiny, vlastnosti jeho implementácie sú uvedené vo videu.

Obdobie vymáhania

Rehabilitácia po artroskopii ramenného kĺbu sa uskutočňuje v niekoľkých fázach a zvyčajne trvá 2 až 5 až 6 mesiacov.

1-3 týždne

Najdôležitejších je prvých 15–20 dní po zákroku. Pacientovi je preukázaný stály lekársky dohľad, musíte tiež nezávisle monitorovať svoj stav, ak je to potrebné, všimnite si príznaky, ktoré sa objavia. Rehabilitácia v tejto fáze pozostáva z týchto opatrení:

 1. Vylúčenie fyzickej námahy na paži.
 2. Nosiť obväz alebo bandáž Deso prak.
 3. Zmena obväzu.
 4. Aplikácia studeného obkladu, v prípade potreby užívanie liekov proti bolesti.
 5. Vykonávanie jednoduchých fyzických cvičení. Jedná sa o jednoduché svalové napätie bez výrazného pohybu ramenného kĺbu, pohybov prstov a ohnutia ruky, ako aj zdvihnutie ramena, ktoré spája lopatky dohromady..

Použitie špeciálnych technických prostriedkov rehabilitácie sa nevyžaduje.

4-6 týždňov

V tejto fáze sa zložitosť cvičení zvyšuje:

 1. Potrasenie ramien (ruka v uvoľnenom stave).
 2. Pohyb v ramene prostredníctvom vystavenia zdravej ruke.
 3. Kruhové pohyby bolesti v ramene v rámci normálnych pocitov.
 4. Vykonávanie imaginárnych akcií - umývanie, česanie vlasov.

8-12 týždňov

Počas tohto obdobia sa tieto súbory cvičení vykonávajú:

 1. Na blokových simulátoroch.
 2. Pohyb kĺbov vo všetkých rovinách (v normálnych pocitoch).
 3. Cvičenie v bazéne.
 4. Držiac loptu na stene za rameno.
 5. Imaginárne športové aktivity - hádzanie lopty do diaľky, zasiahnutie tenisovou raketou.

Možné komplikácie

Pri chirurgických skúsenostiach neexistuje jediný prípad závažných komplikácií po operácii, ktorá by spôsobila značné škody na zdraví alebo ešte viac viedla k smrti. V niektorých situáciách sa však pozorujú také komplikácie:

 • infekčné choroby kĺbov a mäkkých tkanív v okolí;
 • krvácanie do kĺbov v dôsledku poškodenia ciev;
 • bolesti inej povahy a celková slabosť.

Kliniky a náklady

Cena operácie závisí od rôznych faktorov: stavu pacienta, špecifickej diagnózy, individuálnych charakteristík (vek, chronické ochorenia). Náklady na artroskopiu ramena závisia aj od konkrétnej kliniky - príklady rôznych regiónov sú uvedené v tabuľke.

Tabuľka 1. Prehľad kliník a náklady na chirurgický zákrok

PoliklinikaAdresa a telefónCena, rub.
zväzMoskva, Sailor Silence, 14A

+7 (499) 99 512 99

od 70 000
SM ClinicPetrohrad, Danube Avenue, 47

+7 (812) 618 99 74

od 25 000
Klinika EuromedNovosibirsk, Dusi Kovalchuk, 7/1

+7 (383) 322 57 86

od 30 000
-středomořskémOmsk, výstup, 29/3

od 18 000
UNIIFJekaterinburg, 22 stranický kongres, 50

+7 (343) 333 44 33

od 38 000

Recenzie pacientov podstupujúcich artroskopiu ramenného kĺbu

Medzi hodnoteniami pacientov, ktorí podstúpili operáciu artroskopie ramenného kĺbu, nájdete väčšinou uspokojivé komentáre. Predchádzajúce zásahy poznamenávajú, že samotný postup netrvá dlho a zotavenie po ňom je tiež celkom úspešné. To je však možné iba vtedy, ak pacient starostlivo dodržiava odporúčania lekára..

„Nedávno som si v krajine zranil rameno. Spočiatku sa zdalo, že to bol normálny podliatin alebo maximálny výron, zdá sa, že čoskoro prejde. Keď sa však bolesť začala zhoršovať takmer každý deň, išiel po 2 týždňoch k lekárovi. Je dobré, že rýchlo stanovili diagnózu a operácia prebiehala veľmi rýchlo a celkom normálne. Anestézia sa tiež dobre darila a normálne sa uvoľňovala. Odporúčam všetkým a vy sa nemôžete báť ani pri chronických zraneniach. Metóda funguje úspešne v mnohých prípadoch. “.

„Chcem osloviť tých, ktorí trpia ramenom v dôsledku traumy alebo chronických vredov. Čítal som recenzie o operácii artroskopie ramenného kĺbu a rozhodol som sa podeliť sa o svoje skúsenosti. Aj ja som bol dlho trápený pochybnosťami, pretože som veľmi zle padol v telocvični. A zdá sa, že musíte ísť k lekárovi, ale koľko bude mať zotavenie? A na druhú stranu - k ničomu. V dôsledku toho som sa rozhodol, prešiel diagnózou, urobili artroskopiu. Sú to len 2 rezy, do ktorých sa vkladajú nástroje. Samozrejme pod anestéziou. Vo všeobecnosti je to v poriadku a obnovenie sa dá podľa potreby dokončiť do 2 až 3 mesiacov. A dokonca aj atlét. Takže sa nemusíte báť - v každom prípade je lepšie diagnostikovať, ako sedieť a vymýšľať rôzne scenáre pre seba. “.

„Pred 3 mesiacmi som podstúpil artroskopiu paže (ramenného kĺbu). Indikácia pre chirurgický zákrok - artróza 3 stupne. Samotný postup prebiehal veľmi dobre, je to jednoduchý zásah, ako som mi vysvetlil. Problém je však tento. Mám malé dieťa a váži 18 kg. Musel to a vždy musí nosiť na rukách - už je na to zvyknutý. Preto si v poslednom čase neustále cítim bolesť v ramene. Zdá sa, že sa pravidelne zintenzívňujú. Čítal som rôzne odporúčania o sieti, ale stále som sa rozhodol konzultovať s lekárom. Predpísané lieky proti bolesti, protizápalové, rovnako ako cvičenia, masáže a všetko v tomto duchu. No, a samozrejme, dieťa muselo byť odstavené z toho, aby si vzalo ruky - takže lekciu pre všetkých: aby ste sa zotavili počas rehabilitačného obdobia, musíte byť veľmi opatrní. Inak sú komplikácie nevyhnutné. “.

Chirurgia pre artroskopiu ramenného kĺbu sa vzťahuje na high-tech typy starostlivosti. Vykonáva sa asi za 1 hodinu a prakticky nespôsobuje komplikácie. Zároveň sú náklady na takúto procedúru dosť nízke, takže si to môžu dovoliť takmer všetci pacienti. Prognóza zotavenia však do veľkej miery závisí od toho, ako rýchlo pacient ide k lekárovi, ako aj od jeho dodržiavania pravidiel rehabilitácie..

Zotavenie po artroskopii ramenného kĺbu

Komplikácie a rehabilitácia po diagnostike

Artroskopia, rovnako ako akýkoľvek chirurgický zákrok, môže viesť k komplikáciám. Riziká sú minimalizované, existujú však tieto dôsledky:

 • Opuch a zápal po obvode vpichu.
 • Bolesť kĺbov.
 • Otvorí sa krvácanie z poškodených žíl. Táto komplikácia je veľmi zriedkavá, pretože použitie nástrojov, ktoré spôsobujú menšie zranenie, znižuje riziká takmer na nulu.
 • Porušenie neurologického charakteru, vyjadrené ako zníženie citlivosti, znížená citlivosť. V takom prípade by ste sa mali okamžite poradiť s lekárom.

Dôležité! Všetky príznaky komplikácií môžu prejsť dosť rýchlo a nevyžadujú špeciálne ošetrenie..

Na konci operácie začína rehabilitácia pomerne rýchlo. Po návrate na oddelenie môže pacient začať s regeneračným programom zameraným na uvoľnenie svalových ramien. Lekári môžu odporučiť, aby ste zostali v posteli alebo aby ste mohli chodiť. Ak je to potrebné, budete aj naďalej dostávať lieky proti bolesti.

Pri ignorovaní lekárskych odporúčaní môže pacient spôsobiť zbytočné problémy, ktoré sa po zákroku objavia vo forme komplikácií.

 • dlhodobá bolesť kĺbov;
 • zápalový proces;
 • akútna pooperačná bolesť;
 • ochrnutie končatín;
 • šok a kóma.

Nedodržanie technológie ramennej artroskopie môže viesť k bolesti a vyššie uvedeným podmienkam. Preto je tento postup možný iba v zdravotníckom zariadení s lekárom s príslušnou kvalifikáciou.

Ako po každom zákroku vykonanom na tele, pacient potrebuje rehabilitáciu po artroskopii ramenného kĺbu. Jeho objem a rozmery závisia od toho, ako chirurgický zákrok prešiel, jeho stupeň a stav kĺbov po artroskopii. Úplné obnovenie činnosti ramena trvá od 2 mesiacov do 6 mesiacov.

V priebehu prvých 24 hodín po zákroku je dôležité zmierniť bolesť a opuch, preto je potrebné, aby pacient vykonal kompresiu za studena a aby užíval analgetiká, aby zabránil zápalu. Ovládané končatiny by mali byť pripevnené elastickými obväzmi alebo ortopedickými rezmi. Imobilizujúci obväz by sa mal nosiť asi mesiac.

Týždeň po artroskopii je dôležité, aby pacient začal vykonávať skupinu fyzických cvičení (cvičebná terapia), pričom je potrebné pochopiť, že dodržiavanie frekvencie a systém sledovania cvičení jeden po druhom je kľúčom k úspešnému uzdraveniu po operácii..

V prvých 3 týždňoch je cieľom cvičenia stimulácia úplného obehu a udržanie svalového tonusu. Tu sa odporúča:

 • cviky na činnosť prstov ruky, kde sa postup vykonal;
 • kruhové pohyby lakťových a zápästových kĺbov, je dôležité ich systematicky ohýbať a uvoľňovať;
 • cvičenia, pri ktorých pacient zníži a zdvihne lopatky, otočte ich.

Od 4 do 6 týždňov sa začína aktívna činnosť ramenného kĺbu. Tu sa odporúča nasledujúci liečebný komplex:

 • ohýbanie trupu v pravých uhloch s ramenami nadol, po ktorých nasleduje kolísanie ramena v rôznych smeroch;
 • zdvíhanie rúk v rovnakej vzdialenosti, preto je lepšie zobrať horizontálny predmet, napríklad palicu, a pomaly zdvíhať ruky, potom ich pomaly spúšťať;
 • napodobňovanie chôdze rukami po schodoch, oprieť sa o stenu;
 • Je povolené aktívne česať vlasy, umyť si tvár;
 • Rameno môžete trénovať pohybom v kruhu;
 • je povolené používať špecializované simulátory alebo ich podobnosti, napríklad lyžiarske palice, volant, joystick.

Počas tohto obdobia sú zakázané ostré pohyby ramien, hrče a otrasy..

Od 8. do 12. týždňa sú funkcie ramena takmer obnovené, oplatí sa začať aktívne silový tréning. Tu odporúčajú:

 • plávanie;
 • Zariadenia na silový tréning;
 • cvičenia so silovou aktivitou.

Malo by byť zrejmé, že cvičebnú terapiu vyberá a menuje špecialista. Pre akékoľvek prejavy bolesti, opuchu, sčervenania alebo zápalu ramenného kĺbu musíte odmietnuť naložiť a navštíviť lekára..

Po artroskopii je pacientovi predpísaný komplex cvičebnej terapie na zotavenie

Tento typ operácie je minimálne invazívny, avšak aj pri minimálnom zásahu do ľudského tela existuje riziko niektorých komplikácií. Artroskopická plastická chirurgia môže viesť k tvorbe povrchových hematómov, opuchom alebo opuchom v mäkkých tkanivách ramien. Takéto prejavy sú charakteristické po operácii.

Indikácie pre použitie

Pomerne často sa artroskopia vykonáva ako lekársky diagnostický postup na ramennom kĺbe. Najmä v prípadoch hraničnej patológie. Ale kvôli zvýšenej dostupnosti zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie slúži táto minimálne invazívna chirurgia stále viac ako hlavná liečba ramena..

Postup je predpísaný v týchto prípadoch:

 • S ramennou nestabilitou (trvalá dislokácia);
 • Poranenia pliec pri prasknutí svalov a (alebo) šliach;
 • V prítomnosti cudzích predmetov v pleci;
 • Poškodenie kĺbového a chrupavkového tkaniva v dôsledku chronických ochorení kostry;
 • Chronická recidivujúca synovitída;
 • Chronická bolesť ramena nejasnej etiológie;
 • kontrakcie.

Radosť z pohybu po artroskopickom ošetrení ramenného kĺbu - rýchla rehabilitácia ako výhoda metódy

Artroskopia ramena umožnila lekárom uviesť liečbu patológií tohto kĺbu na úplne novú a sľubnú úroveň. Jeho hlavnou výhodou je minimálne riziko infekcie počas operácie. Predtým, aby sa dosiahli potrebné výsledky, chirurgovia urobili rez najmenej pätnásť až dvadsať centimetrov.

Artroskopia ramenného kĺbu - jeden zo spôsobov, ako diagnostikovať a liečiť problémy spojené s patológiou vnútorných štruktúr kĺbu, je druh minioperácie. Vykonáva sa v lokálnej alebo celkovej anestézii, keď nie je možné pomocou liekov odstrániť bolesť..

Artroskopia ramenného kĺbu - jeden zo spôsobov, ako diagnostikovať a liečiť problémy spojené s patológiou vnútorných štruktúr kĺbu, je druh minioperácie. Vykonáva sa v lokálnej alebo celkovej anestézii, keď nie je možné pomocou liekov odstrániť bolesť..

Informácie na stránke sa poskytujú iba na vzdelávacie účely. Nepoužívajte samoliečbu. Pri prvých príznakoch choroby sa poraďte s lekárom.

Pri dlhotrvajúcich ochoreniach ramena a jeho nestabilite, ako aj pri neúčinnosti konzervatívnych liečebných opatrení sa môžete uchýliť k minimálne invazívnemu chirurgickému zákroku. Artroskopické výkony na ramennom kĺbe znižujú čas rehabilitácie a pobytu v nemocnici na rozdiel od klasického chirurgického zákroku.

Artroskopia ramenného kĺbu je jednou z typov endoskopických techník, ktoré vám umožňujú vykonávať potrebné diagnostické a liečebné postupy bez toho, aby ste sa uchýlili k úplnému otvoreniu vakového kĺbu..

Podstatou operácie je, že malým rezom v kĺbovej dutine je zavedená špeciálna kamera s osvetlením, ktorá pomáha vizuálne hodnotiť kĺbovú dutinu. Táto technika je jedinečná v tom, že vizualizácia je úplne jasná, viditeľnosť viac ako 95%, približujúca sa 100%. Pri klasickom chirurgickom zákroku nie je viditeľnosť z dôvodu veľkého poškodenia kože a krvných ciev vyššia ako 50%..

Druhým rezom, keď sa vykonáva artroskopia ramenného kĺbu, sa pre tento typ chirurgického zákroku zavádzajú špeciálne nástroje. Líšia sa od klasických chirurgických nástrojov..

Koľko je artroskopia

Artroskopia sa vykonáva iba v stacionárnych podmienkach. Tento postup zahŕňa predbežnú prípravu, ako aj obdobie po operácii zotavenia.

V tomto okamihu by mal byť pacient pod dohľadom skúseného lekára.

pobyt v lekárskej nemocnici vrátane jedál; anestézia; lieky proti bolesti používané po zákroku; rehabilitácia; jednorazové materiály použité počas postupu; lieky.

Celková suma tak môže začať od 20 000 rubľov a jej horná hranica môže dosiahnuť až 80 000 rubľov. Túto štúdiu je možné vykonať bezplatne v pravidelnej nemocnici, ak existuje dôkaz od ošetrujúceho lekára a ak má nemocnica vhodné vybavenie a špecialistov na tento typ diagnostiky..

V každom veľkom meste existujú súkromné ​​kliniky, v ktorých sa klientom ponúka absolvovanie tohto typu vyšetrenia.

Artroskopia je moderný bezpečný diagnostický postup, ktorý má mnoho výhod a je účinným nástrojom pri diagnostike a liečbe kĺbov.

Väčšina pacientov, ktorí podstúpili toto ochorenie, tvrdí, že artroskopický zákrok sa pre nich stal jediným prostriedkom, ktorý im pomohol pri liečbe choroby viac ako iné metódy liečby a diagnostiky. Taktiež poznamenávajú, že rehabilitácia je veľmi dôležitá..

Artroskopia ramenného kĺbu

Takto sa môže celkové množstvo začať rezať a jeho horná hranica môže dosiahnuť rez. Túto štúdiu je možné vykonať bezplatne v pravidelnej nemocnici, ak existuje dôkaz od ošetrujúceho lekára a ak má nemocnica vhodné vybavenie a špecialistov na tento typ diagnostiky..

Artroskopia sa vykonáva iba v stacionárnych podmienkach. Tento postup zahŕňa predbežnú prípravu, ako aj obdobie po operácii zotavenia.

V tomto okamihu by mal byť pacient pod dohľadom skúseného lekára.

pobyt v lekárskej nemocnici vrátane jedál; anestézia; lieky proti bolesti používané po zákroku; rehabilitácia; jednorazové materiály použité počas postupu; lieky.

Celková suma tak môže začať od 20 000 rubľov a jej horná hranica môže dosiahnuť až 80 000 rubľov. Túto štúdiu je možné vykonať bezplatne v pravidelnej nemocnici, ak existuje dôkaz od ošetrujúceho lekára a ak má nemocnica vhodné vybavenie a špecialistov na tento typ diagnostiky..

Artroskopia je moderný bezpečný diagnostický postup, ktorý má mnoho výhod a je účinným nástrojom pri diagnostike a liečbe kĺbov.

Indikácie pre artroskopiu ramena a možné komplikácie

Artroskopia sa vykonáva v dvoch prípadoch: keď sa vyžaduje diagnostika kĺbov alebo keď sa vyžaduje chirurgická liečba. Procedúra sa vykonáva v štátnych zdravotníckych zariadeniach aj na súkromných klinikách..

Operácia sa vykonáva pomocou endoskopického zariadenia - artroskopu. S tým je možné liečiť nielen choroby kĺbov, ale aj väzivový aparát. Procedúra má pooperačné komplikácie, preto je správna rehabilitácia mimoriadne dôležitá. Závisí od toho polovica úspechu celej liečby..

1 Čo robí artroskopia ramena??

Ako je uvedené vyššie, postup sa používa na diagnostikovanie rôznych chorôb kíbu a na liečenie jeho patológií. Vrátane je možné ho použiť pri liečbe ramenného kĺbu (napravo a naľavo, na tom nezáleží).

Terapeutická artroskopia je dobrá, pretože je to minimálne invazívna technika. To znamená, že počas jeho implementácie dochádza k minimálnemu poškodeniu tkaniva. To zvyšuje úspešnosť liečby, znižuje pravdepodobnosť pooperačných komplikácií a operované tkanivá sa zotavujú oveľa rýchlejšie..

Najčastejšie sa artroskopia ramena vykonáva pre rôzne traumatické zranenia, menej často pre vrodené chyby a anomálie v štruktúre ramenného kĺbu. Pri diagnostike takýchto defektov sa však postup často používa, najmä ak MRI alebo CT neposkytujú úplný obraz o patológii..

Procedúra sa môže vykonávať takmer na každom kĺbe v ľudskom tele. Vo väčšine prípadov sa však operujú bedrové, kolenné, ramenné a lakťové kĺby. Účinnosť metódy priamo závisí od miesta, kde je patológia lokalizovaná..

Vďaka artroskopii je možné vyliečiť viac ako tucet rôznych chorôb ramena. Vrátane liečby je možné nielen kĺby, ale aj svaly so šľachami. Počas procedúry môžu spájať svaly a šľachy v mieste prasknutia, stabilizovať kĺby, odstraňovať kostné nádory.
do menu ↑

1.1 Indikácie pre

Artroskopia ramenných kĺbov je predpísaná pre tucet chorôb chrupavky a kostného tkaniva, ako aj pre ochorenia svalov a šliach. Často s jeho pomocou liečia nestabilitu kĺbov po športových úrazoch..

Artroskopia ramenného kĺbu

 1. Osteoartróza klavikulárno-akromiálneho kĺbu, rôzne degeneratívne-dystrofické patológie.
 2. Subakromiálne nárazy.
 3. Capsulitída (tzv. Zamrznuté rameno).
 4. Roztrhnutia a zranenia rotátorovej manžety.
 5. Dlhotrvajúca zápal šliach.
 6. Rôzne zranenia šliach (vrátane ich prasknutí), roztrhnutie šľachy šnúry dlhej hlavy bicepsu.
 7. Nestabilita pleca.
 8. Zvyčajná dislokácia (chronická destabilizácia ramenného kĺbu).

Artroskopia sa môže tiež použiť na diagnostikovanie opísaných chorôb (aj keď sa väčšinou dajú zistiť pomocou magnetickej rezonancie alebo počítačovej tomografie)..

Tento postup sa často používa na degeneratívne patológie ramenných kĺbov. Môže existovať niekoľko desiatok takýchto patológií a niektoré z nich vznikajú z neznámych dôvodov (tj bez predchádzajúcich zranení alebo zjavných predispozícií)..
do menu ↑

1.2 Kontraindikácie

Artroskopia je považovaná za bezpečný postup s miernym rehabilitačným obdobím. Aj takéto bezpečné metódy však majú kontraindikácie..

Absolútne kontraindikácie sú nasledujúce:

 1. Infikovaná rana v mieste zásahu.
 2. Všeobecné (systémové) infekčné procesy.
 3. Hnisavé lézie a ťažké zápalové procesy v tkanivách operovaného kĺbu (kvôli hrozbe infekcie v kĺbe).
 4. Kosti alebo vláknitá ankylóza. Sú to patológie, pri ktorých je kĺbová medzera uzavretá kosťou alebo spojivovým tkanivom. V dôsledku ankylózy sa vyvíja úplná imobilizácia postihnutého kĺbu..
 5. Celkové vyčerpanie pacienta, ťažká horúčka, celková slabosť, nevoľnosť, kachexia.

Zdravé a poranené rameno

 • nadmerné poškodenie pri pretrhnutí väzivového aparátu alebo kapsuly kĺbu so stratou alebo bez straty tesnosti poškodeného kĺbu - kvôli neschopnosti správne roztiahnuť dutinu kĺbu pre následnú vizualizáciu.
 • masívne krvácanie v operovanom kĺbe, predĺžené mierne krvácanie - z dôvodu neschopnosti odtekať krv, čo interferuje s vyšetrením intraartikulárnych štruktúr.

Opísané kontraindikácie sú relevantné pre diagnostickú aj terapeutickú artroskopiu vo vzťahu ku ktorejkoľvek skupine kĺbov.
do menu ↑

1.3 Možné komplikácie po artroskopii

Napriek bezpečnosti môže chirurgický zákrok v relatívne zriedkavých prípadoch viesť k vážnym následkom na zdravie pacienta. Našťastie väčšina komplikácií si môžete všimnúť a zastaviť v priebehu niekoľkých dní alebo okamžite „na mieste“..

Možné komplikácie artroskopie ramena:

 1. Poškodenie cievnych vetiev (tepien alebo žíl) alebo nervových uzlín. Komplikácia má pravdepodobnosť, že sa vyvinie menej ako 1%, stáva sa to veľmi zriedka.
 2. Neurologické komplikácie vrátane parestézie (znecitlivenia) kožných miest. Zvyčajne je výsledkom neúspešnej anestézie s poškodením podkožných nervových uzlín. Situácia je častá, ale zvyčajne dočasná, odchádza sama osebe a nie vždy vyžaduje liečbu.
 3. Natiahnutie alebo poškodenie väzov šliach, svalov a iných tkanív obklopujúcich ramenný kĺb. Pomerne zriedkavá komplikácia, ktorá sa zvyčajne lieči v priebehu niekoľkých týždňov.
 4. Na konci operácie chirurg veľmi zriedka zabudne z dutiny rany odstrániť akýkoľvek nástroj, gázovú turundu alebo iné lekárske príslušenstvo. Fragmenty nástroja zlomeného počas operácie niekedy spadnú do rany.
 5. Je možná tromboflebitída tepien alebo žíl okolo ramenného kĺbu..
 6. Možná pooperačná infekčná artritída vyskytujúca sa v 0,5% prípadov.
 7. Pomerne zriedkavo (nie viac ako 0,5%) sa hemartróza vyvíja s masívnym a bolestivým krvácaním v operovanom kĺbe..
 8. Veľmi zriedka sa algodystrofický syndróm vyvíja vo forme bolesti a imobilizácie operovaného kĺbu. Spravidla sa lieči úspešne, ale veľmi dlho (zotavenie môže trvať dlhšie ako rok).

2 Aká je artroskopia ramenného kĺbu?

Krok za krokom vyzerá takto:

 1. Procedúra sa začína umiestnením pacienta na operačný stôl, takže pre lekára je najjednoduchšie prístup k postihnutému kĺbu. Pacient je zvyčajne položený na zdravú stranu, rameno s postihnutým ramenom je zdvihnuté a napnuté pomocou systému zaveseného zaťaženia..
 2. Urobí sa punkcia: injekčná ihla sa vloží do kĺbu a cez ňu sa prečerpáva fyziologický roztok (fyziologický roztok). Robia tak, aby sa dutina čo najviac roztiahla: bez tohto nie je možné vložiť artroskop (s výnimkou poškodenia chrupavky).
 3. Na kožnom integumente sa urobí malý rez, ktorým sa kĺbová dutina prepichne trokarom.
 4. Lekár zavádza artroskop a vykoná úvodné vyšetrenie dutiny poškodeného kĺbu.
 5. Na zlepšenie viditeľnosti sa ďalej podáva soľný roztok.
 6. Ak je to potrebné, lekár vykoná ďalšie vpichy, a to ako na začiatku operácie, tak počas jej trvania. Prostredníctvom nich sa injektuje nielen soľný roztok na prepláchnutie kĺbovej dutiny, ale aj rôzne chirurgické nástroje. Pacient môže v tomto štádiu pociťovať mierne nepohodlie v dôsledku mechanickej manipulácie s kĺbom, ale nič viac (rameno nebolí).

Šitie tkaniva počas artroskopie ramena

Po zákroku sa na operovanú oblasť aplikuje dezinfekčný obväz a predpíšu sa potrebné lieky (v závislosti od situácie)..
do menu ↑

2.1 Bolí to a v čom spočíva anestézia?

Ramenná artroskopia sa zvyčajne vykonáva v celkovej anestézii. Používa sa maska ​​alebo endotracheálna anestézia. Takéto druhy sú celkom bezpečné, úplne zbavujú pacienta bolesti a relatívne zriedkavo spôsobujú vedľajšie účinky..

Lokálna anestézia sa používa menej často, ale ani pri nej pacient necíti bolesť. Po operácii sa môže objaviť bolesť a opuch. Takéto vedľajšie účinky sú zastavené liekmi..

Ktoré anestetikum sa používa na lokálnu anestéziu, závisí od ochorenia, ktoré je potrebné liečiť. Niekedy sa používajú kombinácie dvoch anestetík. Lokálna anestézia zahŕňa početné injekcie anestetík do postihnutého ramena, pravdepodobne intraartikulárne podanie liečiva proti bolesti.

Pri takejto operácii sa však zriedka používa lokálna anestézia: hoci pacient pri takejto expozícii nepociťuje bolesť, môže sa cítiť nepohodlne.

Miechová anestézia sa tiež vykonáva veľmi zriedka zavedením anestetika do miechového kanála. Anestézia sa v tomto prípade dosahuje na úrovni miechy: pacient sa počas operácie nepociťuje ani nepohodlne..

Jediným problémom sú následky takejto anestézie - spinálna anestézia, hoci zriedkavá, môže spôsobiť dosť závažné komplikácie.
do menu ↑

2.2 Artroskopia kĺbu (video)

2.3 Kde to robia a koľko to stojí?

Operácia sa vykonáva iba vo veľkých štátnych nemocniciach alebo na veľkých súkromných klinikách. Koľko stojí postup - záleží na zdravotníckom zariadení a regióne.

Artroskopia sa niekedy vykonáva bezplatne, ak má pacient kvótu. Problém je, že v tomto prípade musíte čakať na operáciu v poradí podľa priority. A front sa môže oneskoriť o mnoho mesiacov.

Náklady na platenú artroskopiu ramena v štátnych zdravotníckych zariadeniach sú v priemere 25 000 rubľov. Na súkromných klinikách sú náklady vyššie: od 35 do 40 tisíc.
do menu ↑

3 Rehabilitácia po artroskopii ramena: ako sa zotaviť?

Regenerácia po artroskopii je veľmi dôležitá etapa, od ktorej často závisí účinnosť postupu. Ak sa rehabilitácia nevykonáva správne, sú možné rôzne komplikácie. Ovládané rameno sa najčastejšie lieči veľmi dlho a pacient môže pociťovať bolesť alebo nepohodlie.

Rany po artroskopii ramien

Aby sa predišlo takýmto problémom, pooperačné obdobie by malo prebiehať s úplným a bezpodmienečným dodržiavaním odporúčaní lekára.

Fáza regenerácie môže zahŕňať tieto techniky:

 1. Po prvýkrát je pacient úplne obmedzený pohybmi ovládaného ramena: nemôže byť zaťažený ani minimálne.
 2. Postupne začnú predpisovať fyzické cvičenia v rámci cvičebnej terapie (komplex fyzioterapie).
 3. Predpísané sú rôzne fyzioterapeutické procedúry (s výnimkou tepelných - môžu vyvolať zápal), masáže (iba manuálne).
 4. Najskôr je možné nosiť rôzne ortopedické výrobky, ktoré imobilizujú ovládané rameno.

Rehabilitácia môže byť pomerne dlhá a môže trvať až šesť mesiacov.

Po rehabilitácii by mal pacient postupne zvyšovať zaťaženie kĺbu. V prvých 2 až 3 rokoch po operácii budete musieť navštíviť lekára, aby vyšetril rameno (aj keď neexistujú žiadne komplikácie: len na prevenciu). Odporúča sa to robiť každých pár mesiacov..